10. MANUSIA ITU PUNYA SIFAT BOSAN


Saudaraku, manusia itu punya sifat bosan. Sehingga Alloh memberikan bermacam amal dan ibadah, agar tidak jemu.

Alloh beri banyak kewajiban ibadah.
Agar hamba melakukannya bergantian dan tidak bosan.
Alloh wajibkan hamba untuk menjalankan sholat.
Alloh wajibkan hamba untuk menjalankan puasa.
Alloh wajibkan hamba untuk menjalankan haji dan umroh.
Alloh wajibkan hamba untuk membayar zakat.

Alloh beri banyak pilihan beramal sholeh.
Aga Alloh memberikan bermacam amal dan ibadah, agar tidak jemu.

Alloh beri banyak kewajiban ibadah.
Agar hamba melakukannya bergantian dan tidak bosan.
Alloh wajibkan hamba untuk menjalankan sholat.
Alloh wajibkan hamba untuk menjalankan puasa.
Alloh wajibkan hamba untuk menjalankan haji dan umroh.
Alloh wajibkan hamba untuk membayar zakat.

Alloh beri banyak pilihan beramal sholeh.
Agar hamba melakukannya mana yang paling ringan dan disukai.
Alloh beri kesempatan berinfaq, sedekah, atau wakaf.
Alloh beri kesempatan menolong, membantu, memudahkan orang.
Alloh beri kesempatan mencintai, mengasihi, menyayangi orang.

Alloh bukakan beberapa pintu untuk belajar mencintai-Nya.
Hamba boleh sedekah tanpa hitungan.
Hamba boleh tahajud di penghujung malam.
Hamba boleh zikir di waktu pagi dan petang.
Hamba boleh menghiasi lisan dengan membaca Qur’an.

Alloh beri nikmat di dalam setiap kewajiban ibadah.
Sehingga hamba bisa menikmati ibadah dan tidak bosan.
Alloh beri nikmat di awal, di tengah, dan setelah ibadah.
Hingga hamba bisa istiqomah, dan terus-menerus melakukannya.

Renungan:
Karakter utama setan adalah bosanan, manusia yang dekat setan akan mudah jemu dalam ketaatan. Bagai obor blarak, awalnya bergelora, akhirnya malas, enggan, bosan, tidak semangat dan padam. Karakter utama malaikat adalah istiqomah, manusia yang dekat dengan malaikat akan istiqomah dalam jalankan ketaatan.
(Graha Pencerah Jiwa, Selasa, 10/01/2017, Sebarkan, Abah)

Iklan

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: