syiah adalah ciptaan yahudi


syiah sesat

Oleh : Al Ustadz Ja’far Umar Thalib hafizhahullah
Kenyataan bahwa cikal bakal agama Syi’ah itu dari Yahudi Yaman yaitu Abdullah bin Saba’ rupanya cukup memojokkan para tokoh agama Syi’ah. Sehingga mereka mencoba untuk mengingkari kenyataan sejarah tersebut dengan berpura-pura seakan-akan pengingkaran mereka adalah ilmiah dan yang diyakini kaum Muslimin tentang Abdullah bin Saba’ sebagai cikal bakal agama Syi’ah adalah keyakinan yang sangat tidak akurat bila diurut sanadnya.
Dikesankan seolah-olah satu-satunya sumber sejarah bagi kaum Muslimin untuk menguraikan sejarah sepak terjang kejahatan Abdullah bin Saba’ hanyalah kitab Tarikh Ath Thabari. Dimana dalam kitab tersebut Al Imam Ath Thabari menyandarkan beritanya tentang Abdullah bin Saba’ hanyalah dari seorang rawi yang bernama Saif bin Umar At Tamimi. Dimana rawi tersebut adalah seorang perawi yang tidak dipercaya riwayatnya oleh para Imam Ahlul Hadits kalangan Ahlus sunnah Wal Jama’ah. Jadi dengan sebab itu, maka kalau riwayat Abdullah bin Saba’ itu hanya bersandar kepada riwayat Al Imam Ath Thabari tersebut maka tokoh Abdullah bin Saba’ adalah tokoh fiktif yang tidak pernah ada di dunia ini.

syiah sesat banget

Orang-orang Yahudi telah merusak agama yang dibawa Nabi Musa ‘alaihis salam dan juga telah merusak agama yang dibawa oleh Nabi Isa ‘alaihis salam sehingga kedua agama yang dibawa oleh kedua Nabi besar itu menjadi agama penyembah hawa nafsu dan penyembah berhala. Kemudian Yahudi berkeinginan juga merusak agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa aalihi wasallam. Namun Allah Ta’ala menjaga Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa aalihi wasallam sehingga Islam yang benar tidak pernah hilang dari muka bumi ini karena Al Qur’an dan As-Sunnah As Shahihah tidak bisa dirusak ataupun dimasuki kebatilan oleh musuh-musuh Islam. Disamping itu para Ulama’ yang dipilih oleh Allah Ta’ala untuk menjaga agama ini terus-menerus dilahirkan di muka bumi ini sampai hari kiamat. Maka Ummat Islam terus-menerus mempunyai rujukan yang benar tentang kepastian kebenaran Islam meskipun seribu satu upaya untuk menyesatkan Islam telah dilakukan dari masa ke masa. Seribu satu macam aliran sesat dimunculkan di kalangan Ummat Islam untuk mengajak Ummat Islam keluar dari kebenaran yang ada dalam Islam. Namun Allah Ta’ala tetap menghendaki kebenaran Islam mengalahkan segala aliran sesat ataupun agama manapun di luar Islam. Allah Ta’ala berfirman :

(artinya) :
“Mereka menghendaki untuk memadamkan cahaya kebenaran Islam dengan mulut-mulut mereka. Akan tetapi Allah tidak menghendaki kecuali semakin menyempurnakan cahaya kebenaran agama-Nya walaupun orang-orang kafir tidak suka dengan semakin sempurnanya cahaya kebenaran Islam. Dia Allah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Allah memenangkan agama ini atas segenap agama yang lain walaupun orang-orang musyrik tidak suka dengan kemenangan Islam ini”. (QS. At Taubah : 32 – 33).
Baca selanjutnya di sumbernya baca disini

Terus dengan Indonesia bagaimana sikapnya apakah pemerintah melindungi orang-orang syiah yang sesat ini, dan udah bikin kacau balau di negara timur tengah, apakah pemerintah Indonesia membiarkan saja, dan akan diobrak abrik sama syiah,

Iklan

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: